Antimobbestrategi mod digital mobning

Hvidovre Kommunes antimobbestrategi mod digital mobning

Hvad er digital mobning?

Begrebet digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger,
som børn og unge udsættes for gennem sociale medier eller via fx SMS. Digital mobning adskiller
sig fra den ikke-digitale mobning på følgende måder:
● Den digitale mobning kan stå på 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til kun at
forekomme i skoletiden
● Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt
eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen
● Det er særlig problematisk at blive udsat for digital mobning, fordi man ikke ved, hvor
mange der har set eller delt de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke
altid kan slette dem igen.

Hvordan forebygger vi digital mobning?

Digital trivsel afhænger af digital dannelse og af at besidde en kritisk, etisk og respektfuld social
bevidsthed i forhold til sig selv og andre.

Skolen viderefører dagtilbuddenes arbejde med at opbygge en god digital kultur blandt børnene.
Fra skolestart arbejder skolen med digital dannelse i forhold til, hvordan digitale værktøjer
understøtter læring og trivsel og hvordan man opfører sig anerkendende og respektfuldt på de
sociale medier. Skolens ledelse sikrer, at:
● digital dannelse implementeres i elevernes skoledag og i forbindelse med forældremøder
● alle ansatte og elever ved hvad digital mobning er, og hvad der er god adfærd på de
sociale medier
● der gennemføres foredrag og undervisningsforløb med forældre og elever på udvalgte
klassetrin med fokus på digitale medier og digital etik
● der er et tæt samarbejde mellem skole, SFO og klub jf. samarbejdskontrakten omkring bl.a.
digital mobning

Hvordan håndterer vi digital mobning?
Når skolen bliver opmærksom på digital mobning, følger skolen sin antimobbestrategi for
håndtering af mobning.

Med den nye lov om antimobbestrategier er det blevet et krav, at skolernes antimobbestrategier
forholder sig specifikt til digital mobning. Denne strategi gælder for de skoler i Hvidovre, som
endnu ikke har udarbejdet en antimobbestrategi mod digital mobning, som loven foreskriver.