Evaluering og afgangsprøver

For at sikre en høj kvalitet af læring og trivsel i folkeskolen bliver skolerne målt i forhold til forskellige kriterier. Forældre og elever samt personale giver skolerne feedback blandt andet igennem spørgeskemaundersøgelser.  

Alle undersøgelser og rapporter er offentligt tilgængelige og derfor vil du kunne finde disse for dit barns skole, stillet op sammen med resten af Hvidovre kommunes skoler. 

Her vil du også finde skolernes karaktergennemsnit for afgangseksamen.    

På undersiderne til denne side kan du læse mere om skolens evaluerings- og prøveresultater.