Skolens profil

Engstrandskolen blev bygget årenene 1977-1979 og er således én af Hvidovre Kommunes nyeste skoler. Engstrandskolen er bygget som en åben plan skole med en hovedbygning og fire fingre. 

Alle klasser har egen hjemklasse. I idræts- og svømmeundervisningen bruger vi faciliteterne i Frihedens idrætscenter, som ligger sammen med skolen.  Vi har gode store faglokaler til musik, billedkunst, håndværk og design, madkundskab og fysik. Vi har et stort og velfungerende Pædagogisk LæringsCenter (PLC - skolebibliotek), hvor vi bl.a. har et podcaststudie og et makerspace. 

Engstrandskolen har ca. 500 elever. Vi lægger vægt på, at dagligdagen forløber i trygge og overskuelige rammer. Et tæt skole/hjem-samarbejde gør, at vi stort set alle kender hinanden - og det er vi glade for. 

Skolen er organiseret som en afdelingsopdelt skole med to afdelinger, en afdeling fra 0.-5. klasse og en afdeling fra 6.-9. klasse. Engstrandskolen er hjemsted for Hvidovre Kommunes idrætslinje med klasser fra 7.- 9. årgang og for Hvidovre Kommunes læsecenter for børn med svære læsevanskeligheder.

Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteams inden for afdelingerne, og der afholdes ugentlige teammøder. Teammøderne er fastlagt i skemaet.

Eleverne fra 4. -9. klasse har en Chromebook og der er mulighed for at låne iPad i klassesæt . Alle lærere og pædagoger har også en Chromebook. Derudover har skolen Interactive WhiteBoards eller projektorere i alle klasselokaler, på PLC og i alle faglokaler.

Planlægningen af læringsforløb foregår digitalt i Meebook og via Google Drev (GAfE - Google Apps for Education).