Den almindelige faglige undervisning foregår på Engstrandskolen og opfylder og følger de fælles mål og krav i folkeskoleloven.

Luk alle
Åbn alle

Eleverne på idrætslinjen har samme fag som alle andre elever i udskolingen. Du modtager undervisning i alle de faglige fag og får en almindelig afgangsprøve, hvilket betyder at du på lige fod med andre, kan søge ind på ungdomsuddannelser.

På linjen vil der også være et øget fokus på den skolemæssige understøttelse af din idræt igennem eksempelvis undervisning i korrekt kost, mulighed for coaching, mental træning, psykologi mm.

Timerne til lektiehjælp og understøttende undervisning bruges til morgentræning. Derfor kan skoledagens længde være længere end i almenklasserne, da understøttende undervisning i almenklasserne kan være lagt som to-lærertimer. 

Du får en Chromebook stillet til rådighed i de tre år, hvor du går på idrætslinjen.

Hvis du får en skade eller af en anden årsag ikke længere kan dyrke din idræt, har du stadig ret til at gå på linjen sammen med dine kammerater.

De lærere som er tilknyttet linjen har en særlig forståelse for, at du i perioder kan have meget træning eller konkurrencer og derfor være fraværende. 

Fravær skal altid godkendes af skolens ledelse. Lærerne har også blik for at hjælpe dig med at finde en god balance imellem din skole og idrætten.

Idrætslinjen har tilknyttet en idrætskoordinator, som er det omdrejningspunktet for linjen i hverdagen. Koordinatoren har bl.a. ansvaret for at alle elever har et morgentræningstilbud, at koordinere med idrætforeningerne og dine lærere. 

Det er koordinatoren, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om idrætslinjen.

Som forældre til en elev på idrætslinjen, skal I forvente et udvidet skole/hjem-samarbejde. Det betyder, at der vil blive afholdt informationsaftener, forældremøder og samtaler som dels har et skolemæssigt fokus og dels et idrætsmæssigt fokus, som vi forventer, at I deltager I.

 • Vi forventer at du er indforstået med, at der er de samme faglige forventninger til dig, som til skolens øvrige elever dvs. at du møder op til dine timer, deltager aktivt og laver dine lektier. 
 • Du deltager fuldt ud i morgentræningstilbuddet med mindre andet er aftalt mellem dig, idrætskoordinatoren eller de respektive morgentrænere.
 • Du melder afbud til din træner, hvis du er syg eller forhindret i at deltage i morgentræningen. 
 • Du passer din træning og de aftaler som du indgår med koordinatoren og din idrætsforening. 
 • Du deltager aktivt i de specielle tilbud, som vi arrangerer.
 • Du henvender dig til koordinatoren, hvis der opstår situationer, som har indflydelse på din skolegang eller idræt. 
 • Vi forventer at dine forældre bakker op om dit ønske om at blive optaget på idrætslinjen og støtter dig i både at passe din skole, herunder lektier, og din idræt. 
 • De deltager aktivt i de arrangementer, som du og dine forældre bliver inviteret til.
 • De er indforstået med, at der er behov for ekstra forældreinvolvering eksempelvis tæt kontakt til koordinator og idrætsklub og god kost i hjemmet. 
 • Dine forældre kontakter idrætskoordinatoren, hvis der opstår situationer som har/kan få indflydelse på din skolegang eller din idræt. 

Rådet for idrætslinjen

Her kan du læse nærmere om, hvem der sidder i Rådet for Hvidovre Kommunes idrætslinje, og hvilke kompetencer rådet har.

Rådets rolle og sammensætning

Rådet for Hvidovre Kommunes idrætslinje er ansvarlig for prioritering og udvælgelse af ansøgerne. Det er også rådet som sender dig et brev om, om du er blevet optaget eller om du ikke er blevet optaget. Hvis ikke du er blevet optaget, får du et brev med en begrundelse fra rådet. 

Rådet er derudover også ansvarlig for at udvikle linjen og indgå samarbejdsaftaler med idrætsforeningerne.

Rådet består af 5 medlemmer:

 • Skoleleder på Engstrandskolen og formand for rådet: Morten Toft
 • Et medlem af Idrætsrådet: Carsten Provstgaard
 • Et medlem fra SKOK
 • Koordinatoren: Thomas de Florie 
 • En sportschef fra en af Hvidovres klubber: Michael Bruun Jepsen

Rådet skal udvælge de kommende elever på baggrund af optagelseskriterierne.Introduktionsfolder om idrætslinjen